G
S
Grzybowo Atrakcyjna działka 400 m do morza
Powierzchnia
1036.0 m2
Cena za m2
386 PLN

Grzybowo Atrakcyjna działka 400 m do morza

Grunt
Sprzedaż
mapa
400 000 PLN
400 000 PLN
400 000 PLN
386 PLN
1036.0 m2
21.00
50.00
budowlana
23217

Opis nieruchomości

Atrakcyjna działka w bardzo dobrej lokalizacji
Działka o pow. 1.036 m2
przeznaczenie działki : zabudowa mieszkaniowo - usługowa
LOKALIZACJA :
Grzybowo ok 400 m od morza , odległość do Kołobrzegu ok 2,5 km i Dźwirzyna ok 6 km.
OTOCZENIE : park nadmorski i budynki mieszkalno - pensjonatowe w zabudowie wolno stojącej - cicha, spokojna okolica
OGRODZENIE : działka w całości ogrodzona (siatka na słupkach) z bramą wjazdową
DROGA DOJAZDOWA : utwardzona płytami
UZBROJENIE : woda, kanalizacja, prąd i gaz w drodze bezpośrednio przy działce
STAN PRAWNY : własność , brak obciążeń.
WYDANIE NIERUCHOMOŚCI : w dniu sprzedaży (po zapłacie całej ceny sprzedaży)
OPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA :
Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem A48b MN, U obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nie przekraczającej30% powierzchni całkowitej budynku; dopuszcza się realizację garażu i budynku gospodarczego ;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca, dopuszcza się realizację garażu i budynku gospodarczego;
b) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy będącej w dobrym stanie technicznym oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy;
c) istniejącą zabudowę działek na których nie przekroczono wielkości określonych w ustaleniach dla jednostki można rozbudować do tych wielkości;
d) dopuszcza się przebudowę zabudowy;
e) ogrodzenie zakaz stosowania ogrodzeń z płyt betonowych, metalowych lub innych pełnych, wskazane żywopłoty o roślinności kwitnącej w ciągu różnych pór roku;
f) wprowadzić kępy zieleni wysokiej i średniowysokiej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy dla zabudowy mieszkalnej zgodnie z rysunkiem planu:- nieprzekraczalne dla nowej zabudowy 7,5 i 5 m od linii rozgraniczającej z drogami, 3 i 4 m od granic działek sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki 30 % dla zabudowy parterowej i 25% dla zabudowy 2 kondygnacyjnej;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 50 % powierzchni działki dla nowej zabudowy i 40 % dla zabudowywanych działek;
d) wysokość zabudowy, geometria dachu:- budynek mieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym o wysokości do 9 m; na działkach o pow. powyżej 1200 m 2
2 kondygnacje z poddaszem użytkowym o wysokości do 11 m z dopuszczeniem ścianki kolankowej o wysokości do 0,9 m;
- zabudowa gospodarcza, garażowa lub gospodarczo-garażowa zgodnie z 7 ust. 4 ustaleń planu;
- dach budynku mieszkalnego dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 50, w dachu dopuszcza się okna połaciowe i lukarny, pokrycie dachu dachówka lub materiały dachówkopodobne w kolorze ciemnej zieleni;
- dach budynku garażowego, gospodarczego lub gospodarczo garażowego dwuspadowy, o nachyleniu połaci dachowych od 20 do 30, pokrycie materiałem podobnym do budynku mieszkalnego lub gontem bitumicznym;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu - teren znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu;
5) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych teren znajduje się w pasie ochronnym pasa nadbrzeżnego brzegu morskiego i w obszarze górniczym Kołobrzeg II dla złoża wód leczniczych w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) dopuszcza się powiększenie działek poprzez przyłączenie działki sąsiedniej; nowe podziały zgodnie z zasadami podziału przedstawionymi na rysunku planu;
b) zakaz wtórnych podziałów na działki mniejsze, aniżeli wielkości zawarte w 11 ustaleń planu;
7) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd od przyległych dróg;
b) wjazdy oddalić maksymalnie od skrzyżowań;
c) w obrębie działek na których realizowana będzie nowa zabudowa zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych samochodów dla klientów usług, turystów i mieszkańców działki zgodnie z 15 ustaleń planu;
8) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - podłączenie działek do sieci infrastruktury technicznej przyległych dróg zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Zdjęcia nieruchomości

Pokaż mapę
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Mirosław Dąbrowski
Robert Małkiewicz
Armii Krajowej, 11 AB/14
78-100 Kołobrzeg

Inne w tej kategorii Pokaż więcej (137)

Inne w tej kategorii Pokaż więcej (137)

105 500 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
1055.0 m2
105 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
1050.0 m2
89 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
793.0 m2
89 400 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
1788.0 m2

400 000 PLN
Sprawdź ratę chevron_right

To pole jest wymagane
phone
Facebook Twitter LinkedIn